תקנון MYPC2020 תקשורת ומחשבים


חנות ורטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין הותן והסכים להן.
התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

 

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה ,קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.

מחיר המוצר כולל מע"מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עתוכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.

 

החזרות וביטולים

ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן : החוק)

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מקבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באפליקצית ווטצאפ באתר ,או, באמצעות דוא"ל ישירות לאתר.

במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ – 100 ₪. בהתאם להוראת החוק.

אם סופק המוצר ,חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ,שלם וללא פגיעה ו\או נזק ו\או פגם מכל מין וסוג שהוא.

מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר , וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.

לא נין להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו.

MYPC2020 תהא רשאית לבטל עיסקה ,או, מכירה כולה ,או,  חלקה במקרים הבאים : נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו\או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באפן תקין.

במקרה של כוח עליון ,פעולת מלחמה, איבה, טרור ו\או כל דבר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות לבטל את המכירה ו\או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תעשה בכתב, או, בטלפון. החנות לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף , תוצאתי , או מיוחד שנגרם ללקוח ו\או לצד שלישי ,לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

 

אספקה והובלת המוצר

MYPC2020 תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר , תוך חמישה עד 14 ימי עסקים.

MYPC2020 לא תהא אחראית לכל איחור ו\או עיכוב באספקה ו\או אי-אספקה, הנגרמה מכוח עליון ו\או, מאירועים שאינם בשליטתה

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח בעת הרכישה, הלקוח רשאי לאיסוף את המוצר באופן עצמאי. באיסוף עצמי לא תקוזז עלות המשלוח.

מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח.

 

תקופת קורונה

יש לבדוק לגבי זמינות מוצר לפני ביצוע הזמנה באמצעות הווטסאפ של האתר.

 

אחריות ושירות

האחריות מפורטת בדפי המוצר.

האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר.

החבר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון ,או, החלפה של המוצר הפגום . החבות הכוללת של החנות ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

אחריות החנות לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה. החנות לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ,או, עקיף הנובע מהשימוש ,או, השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף,או, תוצאתי-ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה אחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו\או לרכושו ו\או, לרכושם ו\או, לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החנות.
במידה ולא התקבל שירות ממרכז התמיכה של היבואן, יש ליצור עמנו קשר בווטסאפ 058-4425195 אם בדוא"ל info@mypc2020.co.il.

יש לצרף את מספר הקריאה שקיבלתם ממרכז התמיכה.אבטחת מידע ופרטיות

MYPC2020 רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה, על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא יעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר , על סודיות המידע.

במקרים שאינם בשליטת החנות ו\או הנובעים מכוח עליון , לא תהיה החנות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר ,או, עקיף, שיגרם ללקוח ,אם מידע זה יאבד ו\או, יעשה בו שימוש לא מורשה.

MYPC2020 מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה על ידי הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר המכרות זה הינן רכושה הבלעדי של :

MYPC2020

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, או, להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו\או מאתר מכירות זה.

אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו\או כל פעולה ,או, סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות : תל אביב-יפו, חיפה,ירושלים,באר שבע,תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.


טואול - בניית אתרים